blog-grid

gato nghĩa là gì

  • Tháng Tám 22, 2017

gato nghĩa là gì ? Đúng là GATO, mấy thằng gato, mấy con nhỏ GATO… Từ Gato hiện nay được dùng khá phổ biến trong câu nói của các bạn trẻ facebook . Phải nói rằng diễn đàn giờ trần ngập cái từ GATO...

Xem thêm read-more