Mẫu đơn Ly hôn mới nhất

Mẫu đơn xin ly hôn mới nhất năm 2016

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: toà nhân dân QUẬN ………

Tên tôi là: Nguyễn Thị A                                          Sinh ngày: ………………..

Số CMND: ……………….. Do Công an ……………cấp ngày: ………………..

Thường trú: ………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………..

Xin được ly hôn với chồng tôi là:     Nguyễn Văn B Sinh ngày: ………………..

CMND số ……………….. Do Công an ………………….. cấp ngày: ………………..

Thường trú: ………………..

Chúng tôi đã đăng kí kết hôn ngày tháng năm tại UBND phường/xã/TT….

Từ khi kết hôn thất gia chúng tôi chung sống với nhau tại … ( địa chỉ thường trú ).

Trong quá trình chung sống ………năm qua , vợ chồng tôi dần dần phát sinh mâu thuẫn từ nhỏ đến lớn. Đặc biệt trong giai đoạn từ tháng ……….. đến nay, chồng tôi thường xuyên đi sớm về muộn , không còn chăm lo cho gia đình và vợ con , lại thường xuyên gây sự và có lần còn ra tay đánh vợ con.

Đến nay , mâu thuẫn trong cuộc sống hôn thú của hai vợ chồng tôi càng ngày càng trầm trọng tới mức khó có khả năng giải quyết , Chúng tôi đã sống ly thân từ khoảng giữa năm …….. Đến nay , tôi nghiêm túc nhìn nhận và cảm thấy không thể nối tiếp chung sống cũng như duy trì giao thiệp hôn nhân với chồng tôi thêm nữa. Tiếp tục chỉ làm khổ hai người và con gái của chúng tôi.

bởi vậy , tôi làm đơn này kính mong Quý tòa coi xét giải quyết cho tôi được ly hôn.

Họ tên:

Ngày/ tháng/ năm sinh:

Nguyện vọng và đề nghị về việc nuôi con. Phần này có khả năng do hai người thoả thuận trước với nhau , nếu dẫn tới hợp nhất quan điểm thì ghi rõ vào đây. Còn nếu không thoả thuận được thì cũng ghi rõ là “không thoả thuận được về quyền nuôi con , trợ cấp nuôi con và đề nghị Toà giải quyết”.

Vợ chồng tôi có 01 con chung là cháu Nguyễn Thị C – sinh ngày… tháng…năm…

Chúng tôi tôi đã thỏa thuận và đi đến quyết định sau khi ly hôn sẽ sống cùng với mẹ, hàng tháng bố cháu sẽ trợ cấp cho cháu một khoản tiền là:…..VNĐ ( bằng chữ………….đồng ) đến khi cháu tròn 18 tuổi.

Xem thêm:

Mẫu đơn ly hôn hướng dẫn chi tiết đầy đủ : CLICK HERE

Bài viết liên quan